ورود/ثبت نام

قوانین و مقررات

  • پس از پرداخت هزینه کالا برای شما ارسال خواهد شد. 
  • ارسال از طریق پست بوده و زمان رسیدن به پست مربوط می باشد.
  • هزینه ی پست بر حسب وزن می باشد و هزینه ی ارسال سوییتر ثابت می باشد و در صورت سفارش بالاتر مابقی ان توسط سوییتر پرداخت می شود.